Wousst dir dat d’Bibliothéiken zu Ëlwen, Eschduerf a Waasserbëlleg mat Gelder aus dem europäischen LEADER Programm co-finanzéiert goufen?

Wéi gesait d’Bibliothéik vun der Zukunft aus? – Dës Woch hunn ech mech mam Jean-Marie Reding, Vize-Präsident vun der Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an Dokumentalisten, der ALBAD, getraff, fir iwwert genau dat Thema ze schwätzen. Méi dozou, hei am Europa Live-Ticker!